Diyarbakır - Şanlıurfa Tarımına 2.250.000 Tl'lik ' Organik ' Destek!

20 Mart 2015 Cuma 21:34
  • Diyarbakır - Şanlıurfa Tarımına 2.250.000 Tl'lik ' Organik ' Destek!

Karacadağ Kalkınma Ajansı, organik tarıma 2.250.000 TL hibe desteği verecek.

2015 yılında Mali Destek Programları kapsamında 28 milyon TL’lik kaynağı Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı kapsayan TRC2 Bölgesi’ne hibe olarak sağlayacak olan Karacadağ Kalkınma Ajansı, Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 2.250.000 TL hibe desteği verilecek. Programın amacı, GAP Bölgesi’ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Program Bütçesi: 2.250.000 TL

Kar Amacı Güden ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için,

Asgari: 50.000,00 TL - Azami: 400.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

Kâr Amacı Gütmeyen

• Üretici Birlikleri (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)
• Üretim Kooperatifleri
• Kamu Kurumları
• Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
• Üniversiteler (Sadece Rektörlük)
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, İhracatçı Birlikleri dâhil Birlikler)
• Tarım Sektörü ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Birlik,Vakıf, Federasyon)
• Organize Çalışma Alanları (OSB, KSS, İŞGEM, Teknokent, vb.)
 
Kar Amacı Güden

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)
• Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri (Mahalli İdare Birliği Olmayan Birlikler)
• Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri

Kar amacı güden kurum/işletme projelerine % 50’ye kadar, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 5 Haziran 2015, Saat: 23.59

Matbu Son Teslim: 12 Haziran 2015 Saat: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.org.tr/destek.asp?SayfaAltCatId=29

Başvurular 03 Nisan 2015 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.