Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

7 Nisan 2015 Salı 17:24
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin AKSOY başkanlığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Gültan KIŞANAK, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E. Sabri ERTEKİN, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet SAYAR ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Abdülkadir OKAY’ın katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

Toplantıda; Mart 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ile devam eden proje uygulamalarının ilerleme durumları ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı:

Yeni Bir Destek Programı Uygulanacak!

Düzey 2 Bölgeleri arasında sosyal etkileşimin artırılması ve sosyal sermayenin geliştirilmesi genel amacı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından "Sosyal Etkileşim Programı" adı altında bir program yürütülecektir.
Kalkınma Bakanlığı Sosyal Etkileşim Programı'nı 2015 yılında iki Ajans için toplam 1.000.000,00 TL bütçe ile pilot uygulama olarak yürürlüğe koymuştur. Toplantıda Sosyal Etkileşim Programı'nın uygulama takvimi görüşüldü.

TRC2 Bölgesinin Sosyal Yapısını Analiz Ediyoruz!

Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın talimatı ve Kalkınma Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda hem SODES uygulamalarına rehberlik etmesi hem de sosyal kalkınma alanında geliştirilmesi planlanan destek programlarının hangi konulara odaklanacağı, program önceliklerinin ve içeriğinin nasıl olması gerektiği gibi hususlara altlık teşkil etmesi amacıyla Ajansımız tarafından TRC2 Bölgesinde “Sosyal Yapı Analizi” çalışmaları yürütülmektedir. Toplantıda Sosyal Yapı Analizi çalışmasının son durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Ajansımız tarafından ayrıca yoğun göç alan Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde "Göç" kriterinden hareketle güncel durumu tespit etmek ve politika koyuculara yardımcı olmak amacıyla Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde İl Düzeyinde Göç ve Göçe İlişkin Sorunlar konulu bir araştırma yapılması düşünülmektedir. Çalışmanın detayları, Yönetim Kurulu üyelerinin konuya ilişkin görüş ve önerileri ile çalışmanın yol haritası bu toplantıda ele alınmıştır.

Toplantıda ayrıca Ajansımızın 2014 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, 2014 Yılı Ajans Faaliyet Raporu ve Ajans personelinin niteliğini artırmaya katkı sağlayacak olan 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı görüşülmüştür.