Ajansımızın Kalkınma Kurulu 17 Haziran'da Diyarbakır’da Toplanıyor!

15 Haziran 2015 Pazartesi 14:31
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu 17 Haziran'da Diyarbakır’da Toplanıyor!
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu 17 Haziran'da Diyarbakır’da Toplanıyor!
  • Ajansımızın Kalkınma Kurulu 17 Haziran'da Diyarbakır’da Toplanıyor!

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Kalkınma Kurulu Toplantısı, 17 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 14.30’da, Diyarbakır Mitannia Otel’de gerçekleştirilecek.

Kalkınma Kurulu, Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerindeki kamu kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve STK’ların temsilcilerinin yer aldığı 100 kişiden oluşan bir kuruldur. Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olarak görev yapan Kalkınma Kurulu, yılda en az iki kez toplanmakta ve Bölgenin (Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri) sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kurulu’na yapılacak tavsiyeleri belirlemektedir.

NOT: Şanlıurfa’dan toplantıya iştirak edecek Kalkınma Kurulu üyeleri için Ajans Genel Sekreterliğince otobüs kiralanmış olup 17 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 09.30’da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Binası önünden hareket edecektir.