Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!

18 Haziran 2015 Perşembe 13:38
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!
 • Ajansımız Kalkınma Kurulu Başkanlığına Ebubekir Bal Seçildi!

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olan Kalkınma Kurulu Başkanlığına Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir Bal seçildi. Diyarbakır Mitannia Otel’de düzenlenen Kalkınma Kurulu toplantısına kamu kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve STK temsilcilerinden oluşan 100 üye katıldı. Toplantıda ilk olarak gelecek 2 yıl görev yapacak Kalkınma Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ile Katip Üye seçimleri gerçekleştirildi.

Başkanlık için Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir Bal, Başkanvekilliği için ise Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya’nın aday olduğu seçimlerde her iki aday katılımcıların oyu ile başkan ve başkanvekilliğine, Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Reyhan Aktar ile Şanlıurfa Esnaf ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay  kâtip üyeliliklere seçildi. Seçimin ardından konuşan Kalkınma Kurulu yeni Başkanı Ebubekir Bal, “Bölgemizin kalkınması için Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizde ortaya konulan çalışmaları değerlendirmek, bu çalışmaların daha etkin olması için tavsiyelerde bulunarak destek vermek bizim temel görevlerimiz arasındadır. Önümüzdeki dönemde kalkınma kurulumuzun daha etkin olarak çalışması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kalkınma Ajansı şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalarla bölgeye bir heyecan getirmiştir. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi. 

Vali Aksoy: Ajansımız 84 Milyon TL Hibe Sağladı

 Toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy, “Karacadağ Kalkınma Ajansımız Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi ülkemizin en genç nüfusuna, en geniş tarım topraklarına ve gelişme açısından en dinamik ekonomisine sahip kadim kentlerinde faaliyetlerini yürütmektedir. Proje bazlı destek sağlayan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2010-2015 yıllarında teklif çağrıları kapsamında KOBİ’lere ve sanayi ile turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik çeşitli destekler vermiştir. Bu programların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise halen devam etmektedir. Şimdiye kadar projelere verdiğimiz hibe desteği 84 milyon TL'ye ulaşmış durumdadır. Proje sahiplerinin eş finansman katkısı da dikkate alındığında, Bölgede yaklaşık 157 milyon TL kaynak reel sektördeki yatırımlara yönlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi, son iki yıldır Bölgenin 30 yıllık kalkınma serüveninin önündeki en büyük sorunun çözüm sürecini yaşıyoruz. Bu dönemde, bölgemizin potansiyelini harekete geçirmede Kalkınma Ajansımıza büyük görevler düşmektedir. Bölgemiz insanına düşen en önemli görev ise, girişimci bir ruhla hazırlayacağı projelerle bu destekleri yerel potansiyeli harekete geçirecek şekilde kullanması, bölgede yatırım yapması ve yeni iş olanakları oluşturmasıdır.  Kalkınma Ajansı, önemli organlarından biri olan Kalkınma Kurulu vasıtasıyla, aynı zamanda, bölgesel kalkınma ve gelişmenin yönetiminde ve yönlendirilmesinde kamu ve özel sektör ile sivil toplumun işbirliği ve güç birliğini sağlayarak yerelde yeni bir “yönetişim” mekanizması sunmaktadır. Kalkınma Kurullarımız, Bölgelerimizin kalkınma gündeminin tartışıldığı en önemli platform olmalıdır.” 

Bingöl: AB fonları ile Ajansların Etkinliği Artacak

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl ise şunları söyledi: “Yıllarca kalkınma planları merkezden belirlenir bölgelerde uygulanırdı. Günümüzde gelinen noktada ise artık yereldeki sorunlar, hedefler ve beklentiler ulusal planları etkilemeye başlamıştır.  Karacadağ Kalkınma Ajansımızın hazırladığı 2014-2023 Bölge Planı aşağıdan yukarıya doğru, yönetişim yaklaşımı ile ortaya konulmuş temel bir strateji belgesidir. Yerelin tercihleri ve önceliklerini esas alan bir bölge planıdır. Kalkınma Ajanslarımız tarafından Türkiye genelinde 2010 yılından beri 11.000 proje desteklenmiştir. Önümüzdeki dönemde, AB kaynaklarıyla birlikte Ajanslarımızın bölgelerindeki etkinlikleri artacaktır.” 

Kışanak: Ajansların Performanslarının Artırılması Gerekiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Gültan Kışanak ise şunları belirtti: “Yerel yönetimler olarak kentin tüm dinamiklerinin enerjisinin bir araya gelerek bir sinerjinin yaratılması suretiyle güçlü bir kalkınma performansının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Kalkınma ajanslarını yerel bir işbirliğini hedeflemesi nedeniyle önemli bir mekanizma olarak görüyoruz. Kalkınma ajanslarının yeniden ele alınması ve performansının artırılması için tekrardan gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ajansların işlevselliğinin artırılması, merkezi politikaya yön verecek seviyeye getirilmesi önemlidir.  Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için yereldeki büyük potansiyeli harekete geçirecek önlemlerin alınması zaruridir. AB fonlarının yönetilmesi hususunda ajanslar inisiyatif alabilirler.”

Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirisi için Lütfen Tıklayınız.