Ajansımızın Hibe Desteği Vereceği Projeler Açıklandı!!!

19 Haziran 2015 Cuma 15:22
  • Ajansımızın Hibe Desteği Vereceği Projeler Açıklandı!!!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin AKSOY başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Diyarbakır’da yapıldı. Toplantıda; Mayıs 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler, 2015 yılında uygulanacak doğrudan faaliyet ve teknik destek programlarının uygulama takvimi görüşüldü. Toplantıda, ayrıca, 2015 yılında mali destek (hibe) verilecek projeler belirlendi. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

291 Proje Başvurusu Aldık!

Ajans olarak 2010 yılından itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa’da başta sanayi ve turizm olmak üzere gerek özel sektöre, gerekse altyapının geliştirilmesine yönelik projelere mali destek (hibe) sağlıyoruz. 

2015 yılında vereceğimiz hibe destekleri ile ilgili olarak 12 Ocak 2015 tarihinde proje teklif çağrısına çıktık. Mali destek programlarımızdan geniş kesimlerin yararlanması ve haberdar olması için çeşitli bilgilendirme toplantıları yaptık. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla programlarımızı tanıttık. Ayrıca, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da potansiyel başvuru sahiplerinin proje hazırlama becerilerini geliştirmek için 2’şer günlük 6 ayrı eğitim programı düzenledik. Ajans olarak, proje hazırlamak isteyenlere teknik masa desteği verdik. 

Online proje başvuruları 03 Nisan 2015 tarihinde sona erdi. Mali Destek Programlarımıza toplam 291 proje başvurusu yapıldı. 

Başarılı Olan 84 Projeye 28 milyon TL Hibe Desteği Vereceğiz.

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da proje teklifleri, Kalkınma Ajansları Proje Destekleme Mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirildi. Yapılan Teknik ve Mali Değerlendirmeler sonrasında başarılı olan 84 projeye toplam 28 milyon TL hibe desteği vereceğiz. Proje sahipleri de 25,1 milyon TL katkı verecek. Dolayısıyla, bu projelerle Bölgemizde yaklaşık 53,1 milyon TL’lik yatırım gerçekleşmiş olacak.

Özel Sektörden 53 İşletmeye 12 milyon TL Hibe Desteği! 

Son yıllarda yeni teşvik sistemi, kalkınma ajansı destekleri ve çözüm sürecinin de etkisiyle Diyarbakır ve Şanlıurfa ekonomisinde dikkate değer büyüme ve gelişmeler yaşanıyor. Bu dinamizmin yakalanmasında, Bölgedeki kamu yatırımlarının yanında, özel sektör yatırım ve girişimlerinin etkisi de çok büyük. Ülkemizde olduğu gibi, Bölgemizde de ekonomimizin bel kemiği KOBİ’lerdir. Ancak gerek Diyarbakır ve gerekse Şanlıurfa’daki KOBİ’lerin çok büyük bir kısmı küçük işletmelerden oluşmaktadır. Bu durum, işletmelerimizin rekabet, ihracat ve istihdam kapasitelerini sınırlıyor.

Ajans olarak önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Bölgemizdeki özel sektör yatırımlarının arttırılması ve işletmelerimizin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ile ölçeklerinin büyütülmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi için küçük işletmelere yönelik KOBİ Mali Destek Programını açıkladık. 

Bu programa toplam 173 proje başvurusu yapıldı. Yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu başarılı olan 53 projeye % 50’ye kadar hibe desteği vereceğiz. 53 projeye verilecek toplam hibe miktarı 12 milyon TL. Proje sahipleri de, 12,3 milyon TL eş finansman katkısı sağlayacak. Dolayısıyla, yaklaşık 24,3 milyon TL özel sektör yatırımı gerçekleşecek.

İstihdamı Arttırmak ve İşsizliği Azaltmak Birinci Önceliğimiz!  

Projelerdeki temel amacımız; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarına destek vermek, fiziki ve beşeri altyapılarını geliştirmek, ölçeklerini büyüterek daha rekabetçi bir hale getirmek, finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak, katma değerli mal üretim kapasitelerini arttırmak, ihracata yönlendirmek veya mevcut ihracat kapasitelerini geliştirmek ve yeni iş alanları ile istihdam olanakları oluşturmaktır. Uygulaması tamamlanacak olan bu projelerle yaklaşık 822 kişilik ek istihdam sağlanacağını öngörüyoruz.

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi İçin 4 milyon TL Hibe!

Yeni teşvik sisteminde 6. Bölgede yer alarak yeni yatırımlar için önemli avantajlara kavuşan Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik çok önemli yatırım talepleri var. Yakaladığımız bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve Bölgemizde sanayi altyapısını geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Çünkü yatırımcılar için uygun sanayi alanları oluşturulmadan, büyük yatırımcıları Bölgeye çekmek mümkün değildir. Bu nedenle, hem Diyarbakır’da hem de Şanlıurfa’da OSB’lerin altyapılarının iyileştirilmesi, sorunlarının çözümü ve ilave OSB’lerle ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 

Ayrıca, birer metropol (ana kent) olma yolunda hızla ilerleyen Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merdiven altı üretim yerine, kümelenmiş, organize ve çevreye zarar vermeyen alanlarda üretim yapmak için yeni Sanayi Siteleri (SS) oluşturmak amacı doğrultusunda ilgili yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle birlikte çalışıyoruz.

Ajans olarak da, mevcut ve yeni kurulacak OSB ve SS’lerin altyapı sorunlarının çözümü, üniversitelerde sanayiye hizmet edecek Ar-Ge ve yenilik laboratuar ve merkezlerinin oluşturulması, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli işgücünü yetiştirecek mesleki eğitim okul ve kurumlarının kurulması amacıyla, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 7 projeye yaklaşık 4 milyon TL hibe desteği vereceğiz. 

Turizm Desteklerimiz Devam Ediyor!

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki zengin turizm potansiyelini geliştirmek, başta ilçelerde olmak üzere yeni çekim alanları ve turizm destinasyonları oluşturmak, Bölgede kırsal ve kentsel alanlarda altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının oluşturulması suretiyle yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla 2015 yılında Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı'nı uygulamaya koyduk. Bu kapsamda Ajansımıza 55 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 14 tanesine 7 Milyon TL hibe desteği vereceğiz.

Yenilenebilir Enerji Kullanımını Teşvik Ediyoruz!

Güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Bölgemizde, bu kaynakların yeterince değerlendirildiğini söylemek mümkün değildir. Bilindiği gibi, günümüz küresel dünyanın en önemli sorunlarının başında, çevreye zarar vermeyen, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji temini geliyor. Ülkemizin en önemli sorunu olan cari açıkta da en büyük pay enerji kalemine ait. Yine Bölgemizde kesintisiz ve sağlıklı enerji temininde sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların çözümüne katkı sağlanması için alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. 

Ajans olarak Bölgemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla, bu yıl ilk kez bir mali destek programı kapsamında projelere destek veriyoruz. Amacımız, bölgemizin potansiyeli olan güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek, sağlıklı, kesintisiz ve çevre dostu enerji temin etmektir. Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programımıza 39 proje başvurusu yapıldı. Bu program kapsamında başarılı olan 10 projeye 5 milyon TL hibe desteği vereceğiz. 

Verdiğimiz Destek Tutarı 112 Milyon TL’ye ulaştı.

Ajans olarak 2010 yılından itibaren uyguladığımız destek programları kapsamında Bölgemizde vermiş olduğumuz teknik ve mali desteklerin tutarı yaklaşık 112 milyon TL’dir. Proje sahipleri de yaklaşık 100 milyon TL katkı vermektedir. Dolayısıyla, Ajansımız, son beş yılda Şanlıurfa ile Diyarbakır’da uyguladığı mali ve teknik destek programları sonucu yaklaşık 212 milyon TL’lik bir kaynağı ekonomiye kazandırmıştır.

Proje hazırlayarak Ajansımıza başvuruda bulunanlara çok teşekkür ediyor; bu projelerin Bölgemiz ve insanımız için hayırlı olmasını diliyoruz.

1. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız.

Yedek Proje Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Reddedilen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

 

2.TURİZM VE KENTSEL ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız

Yedek Proje Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

 

3-YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız.

Yedek Proje Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Reddedilen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

 

4.SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Asil Proje Listesi için tıklayınız.

Yedek Proje Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız. 

 

Sozleşme İçin Talep Edilen Belgeler İçin tıklayınız

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Notu İçin tıklayınız