Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

1 Aralık 2015 Salı 14:36
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu Diyarbakır'da Toplandı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK başkanlığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Gültan KIŞANAK, Diyarbakır Vali Yardımcısı Sayın Tuğba Koşal, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Eyüp Sabri ERTEKİN ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ahmet SAYAR'ın katılımıyla Diyarbakır’da yapıldı. Toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter V. Sayın Mahmut KIRIKÇI katıldı.

Toplantıda; Kasım ayında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

Bölgemizi Organik Tarım Üssü Yapmaya Kararlıyız! 

2015 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının koordinasyonu ve finansmanıyla, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı hayata geçirilmiş ve ilk etabının sözleşmeleri imzalanarak projeler uygulanmaya başlamıştır. Ajans Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmede programın tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir boyuta hitap edebilmesi için 2016 yılında da devamına karar verilmiştir.

2016 yılında yürütülecek mali destek programı ile bir yandan ürün bazlı bölgesel değer zinciri özelinde gelişmenin sağlanması hedeflenirken, diğer yandan mali destek programı kapsamında hayata geçirilecek tekrarlanabilir ve ölçeklendirilebilir başarı hikâyeleri ve uygulamalar ile organik sektörünün tarım, gıda, tekstil ve turizm başta olmak üzere çeşitli ekonomik faaliyetlerin de Bölge sathında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.  

Bu program sayesinde büyük fırsatlar barındıran Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin organik tarım potansiyeli katma değere dönüştürülecek ve bölge ulusal ve uluslararası ölçekte bir marka haline gelecektir. Program için 2 Milyon TL kaynak ayrılmış olup, 2016 yılı Ocak ayında teklif çağrısına çıkılması planlanmaktadır.

Yeni Bir Destek Programını Daha Hayata Geçiriyoruz!

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen ve 2015 yılı yatırım programında yer alan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi (YEEV) kapsamında GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji verimliliğini arttıran tedbirlerin uygulanması yoluyla enerji yoğunluğunun ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, bunun sonucunda da enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesi ile ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunmak üzere GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin koordinasyonu ve finansmanı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve  Dicle Kalkınma Ajansı tarafından GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı adı altına bir programın uygulanması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda 2015 yılı Ekim ayında imzalanan protokol ile programın uygulanmasına karar verilmiştir. 

Programın genel amacı endüstriyel enerji verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmak, özel amacı ise GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının Bölge sathında yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir. Program için 3 Milyon TL kaynak ayrılmış olup, 2015 yılı Aralık ayı sonunda teklif çağrısına çıkılması planlanmaktadır.