Teknik Destek Başvuruları Devam Ediyor

18 Temmuz 2017 Salı 14:54
 • Teknik Destek Başvuruları Devam Ediyor

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;
 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını (TRC2 Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, GAP Eylem Planı, GAP Bölgesi Turizm Master Planı vb.) uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını, kapsamaktadır.
Uygun Başvuru Sahipleri;
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlıkların Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri),
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Daire Başkanlıkları ve Bağlı Kuruluşları, İlçe Belediyeleri),
 • Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul),
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar),
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri,
 • Kar Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler.
Uygun Faaliyetler;
Ajans sadece aşağıda belirtilen alanlarda yer alan faaliyetlere teknik destek sağlayabilir:
 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma, gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.
Teknik destek programının amacına ve uygun faaliyet konularından en az birinin kapsamına giren destek talepleri uygun olarak kabul edilecektir.

Bütçe Bilgileri:
Toplam Bütçe: 2.000.000 TL
Proje Başına Verilecek Azami Destek Tutarı: 15.000TL
Başvuru için Son Tarih: 29 Aralık 2017* Saat: 18.00
* Başarılı bulunan faaliyetlere sağlanacak mali destek toplamı program bütçesi sınırına ulaşması durumunda, Teknik Destek Programı son başvuru tarihi beklenmeksizin sonlandırılır ve bir sonraki döneme kadar yeni başvuru alınmaz. Bu nedenle Başvuru Sahiplerinin son başvuru tarihini beklememeleri kendi menfaatlerine olacaktır.