2017 Yılı Teknik Destek Temmuz Ağustos Dönemi Sonuçlarının İlanı

21 Eylül 2017 Perşembe 11:46
  • 2017 Yılı Teknik Destek Temmuz Ağustos Dönemi Sonuçlarının İlanı

Ajansımız tarafından 2017 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 03.03.2017 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2017 Yılı Teknik Destek Programı (Temmuz - Ağustos Dönemi) kapsamında Ajansımıza 23 (YirmiÜç) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Nihai Değerlendirme aşamasında 18 (OnSekiz) destek talebi başarılı olup Asil Listede, 5 (Beş) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listesinde yer almıştır.

Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum/kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; verilecek eğitimlerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.

Asil Liste için tıklayınız.
Elenenler Listesi için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ