Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:35
  • Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU başkanlığında, Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da yapıldı.

2019 Yılı Mali Destek Programları Programlama Belgesi Görüşüldü!

Ajansımız 2014-2023 dönemini kapsayan TRC2 Bölge Planı ve diğer ulusal plan ve programlarla uyumlu olarak Bölgenin potansiyelini belirleme ve bunları harekete geçirme adına önemli çalışmalar yürütmektedir. Ajans, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yatırım ortamını iyileştirmek ve bölgeye yatırımcı çekmek için önemli hamleler yaparken bir yandan da yereldeki potansiyeli üretime ve katma değere dönüştürmek amacıyla sektörel öncelikler ve sonuç odaklı programlar doğrultusunda mali destek programları uygulamaktadır. Toplantıda, Ajans tarafından hazırlanan ve 2019 yılında uygulanması planlanan mali destek programlarının detaylarını içeren programlama belgesi görüşüldü. Yönetim kurulunca uygun görülen programlar için proje teklif çağrısına 2019 yılı Şubat ayı içerisinde çıkılması planlanmaktadır. Programlar ve başvuru sürecine ilişkin detaylar Ajansımız web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Fizibilite Desteği Başvuruları Karara Bağlandı!

Ajansımız tarafından 2014-2023 Bölge Planı’nda belirtilen gelişme eksenleri, temel amaçlar ve sonuç odaklı programlar göz önünde bulundurarak, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla ilan edilen Fizibilite Desteği Programına 20 Kasım-23 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan başvurular Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

Proje sonuçları Ajansımız web sayfasında (www.karacadag.gov.tr) ilan edilecektir.

Toplantıda ayrıca Ajans personelinin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak 2019 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı, Ajans İnsan Kaynakları Politikası Raporu, Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Süreç Akım Şeması ile proje süre uzatım talepleri görüşüldü.

 

Ajans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da ToplandıAjans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da ToplandıAjans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da ToplandıAjans Yönetim Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı