İhale İptal Duyurusu

23 Temmuz 2019 Salı 13:29

Ajansımızda, 22.07.2019 Pazartesi günü saat 10.30’da yapılan “Hizmet Binası Tadilat / Yapım İşi” için Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10 çerçevesinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede, komisyon tarafından sunulan tekliflerin değerlendirmesinde tespit edilen teknik puanlar eşik değerin altında kaldığından ihalenin yetersiz teklif nedeniyle iptal edilmesine karar verilmiştir.