Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Tadilat / Yapım İşi İhale İlanı

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:09

Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Tadilat / Yapım İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.