Coğrafi İşaretli Ürünler Katma Değer Kazanıp Üreticilerin Gelirini Artıracak

11 Kasım 2019 Pazartesi 09:36
  • Coğrafi İşaretli Ürünler Katma Değer Kazanıp Üreticilerin Gelirini Artıracak

Antalya’da düzenlenen Yörex 2019 Yöresel Ürünler Fuarı etkinleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ajansımız ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Coğrafi İşaretler Sisteminde, Yönetişim, Denetim ve Aile Çiftçiliği Temelinde Örgütlenme temalı panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Ajansımız uzmanlarından Zühal Çelebi Deniz’in yaptığı panelde; Genel Sekreterimiz Dr. Hasan Maral, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Şanlıurfa Turizmi geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Uncu ve Gastro Art Mutfak Akademisi Müdürü Ercan Yılmaz birer sunuş gerçekleştirdi. Genel Sekreterimiz Dr. Hasan Maral sunuşunda Karacadağ Kalkınma Ajansının kalkınmanın yönetişimi, koordinasyon ve işbirliği süreçlerine ilişkin yaptığı çalışmalara değindi. Diğer yandan TRC2 Diyarbakır Şanlıurfa Bölgesi’nin ekonomisinde en büyük eksikliklerden birinin bölgemizde yapılan devasa üretime karşın, düşük katma değerli üretim yapısının olduğunu ve coğrafi işaretlerin piyasaya tutundurma ve markalaşma çalışmalarının stratejik önemine dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ise sunumunda coğrafi işaret sisteminin oluşturulmasının kırsal kalkınmadaki rolüne, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişmedeki rolüne, çiftçi ve üretici kesimin yaratılan gelir ve katma değerden aldıkları payın düşüklüğüne vurgu yaptı. Coğrafi işaretli ürünlerin belli standartlarda üretiminin denetlenmesi için Kalkınma Ajansları ve gönüllü kuruluşların yer aldığı yeni süreçlerin işletilmesini önerdi.

Şanlıurfa Turizmi geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Uncu, Şanlıurfa’da kurulan kentin idari ve ekonomik aktörlerinin temsil edildiği 17 hissedarlı bu yeni yönetişim mekanizması altında coğrafi işaretli ürünlerden Şanlıurfa isotunun markalaştırılması, paket-ambalaj tanıtımı ile katma değerli üretim ve pazarlanmasının sağlanması çalışmalarını aktardı. Coğrafi işaretli ürün ve yöresel ürün üreticilerinin kooperatifleşme çalışmalarının da benzer modeller kapsamında desteklenebileceğini belirtti.


Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gastro Art Mutfak Akademisinin Müdürü Ercan Yılmaz, sayısı 3 bin 500’ü bulan profesyonel şefler ağı olarak her gün milyarca TL hacminde gıda üretimi ve sunuşu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, farklı yörelerin özgün ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin üreticiden temin edilebilmesi halinde şeflerin menülerinde yer bulabileceğini ve tanıtım-markalaşma ve pazarlama çalışmalarına önemli ölçüde katkı yapabileceklerini belirtti. Diğer yandan federasyon olarak “Yaşasın Anadolu Programı”nı yürüttüklerini ve bu kapsamda farklı yörelerin ürünleri ile etkinlikler düzenleyerek etkili tanıtımlarının yapıldığını belirten Yılmaz, “Kalkınma Ajansları, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, Üretici Birlikleri ve ilgili taraflar arasında geliştirilecek bu türden işbirlikleri ile coğrafi işaretler konusunda katma değer yaratılabilir. Aynı zamanda tedarik zincirlerinin işletilmesi ve bu sürece dahil edilmesi pazarın geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

 

 

Coğrafi İşaretli Ürünler Katma Değer Kazanıp Üreticilerin Gelirini Artıracak