Ajansımızdan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyelerine Online Proje Hazırlama Eğitimi

4 Ağustos 2020 Salı 12:32
  • Ajansımızdan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyelerine Online Proje Hazırlama Eğitimi

Ajansımızın bölgemizdeki kurumların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında Dicle Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik Online Proje Hazırlama (PCM) eğitimi verildi.

Toplam 30 saat süren eğitimde Proje, Program ve Hibe Programı Tanımları, Proje Geliştirmenin Aşamaları, Proje Döngüsü Yönetimi, Analiz, Planlama, Finansman, Uygulama, Değerlendirme, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Faaliyet Planı, Mantıksal Çerçeve Matrisinin Proje Başvuru Formuna Entegrasyonu, Bütçe ve Bütçe Tanımları ve Başvuru Formunun KAYS'tan Doldurulması konuları katılımcılarla paylaşıldı.