Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi  Ön Bölgesel Gelişme Planı, 2010 - Planlama ve Strateji Geliştirme
Bölge Planı; bölgede ortak kalkınma bilincinin yükseltilmesi, bölgenin potansiyelinin ve dinamizminin harekete geçirilmesi suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin hızlandırılmasında kullanılan önemli araçların başında gelmektedir.