Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı - Planlama ve Strateji Geliştirme
Bölge Planı; bölgede ortak kalkınma bilincinin yükseltilmesi, bölgenin potansiyelinin ve dinamizminin harekete geçirilmesi suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin hızlandırılmasında kullanılan önemli araçların başında gelmektedir.