İhale İlanı - Kurum / Firma Unvanı: Ömer Salgın
Bu bölümde Projenizin Uygulama aşamasında yapmanız gerekenlere ilişkin açıklamaları barındıran rehberler, ihtiyacınız olan belgeler ve şablonlar ile KAYS Kullanım Kılavuz ve videolarını bulabilirsiniz.

İhale İlanı - Kurum / Firma Unvanı: Ömer Salgın

Ömer Salgın, Karacadağ Kalkınma Ajansı KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bahçelievler İnönü Cad. No: 207-208 Hilvan / Şanlıurfada, Kalite Standartlarına Uyumlu Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Ve Rekabet Edebilirlikte Dışa Açılım için bir mal alım ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Lot 1: 1 Adet CNC Dik İşleme Merkezi

Lot 2: 1 Adet Hidrolik Pres (H Tipi Otomatik Ütüleme Presi)

Lot 3: 1 Adet 100 Kw İndiksiyon Makinası

Alımı gerçekleştirilecektir.

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Bahçelievler İnönü Cad. No: 207-208 Hilvan/ŞANLIURFA adresinden veya www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 25.12.2018-10.00

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.karacadag.gov.tr yayınlanacaktır.

 

Teklifler, 25.12.2018 tarihinde, saat 10:00’da ve Bahçelievler İnönü Cad. No: 207-208 Hilvan / Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
ihale dosyası için tıklayınız.