Ajansımız 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Aralık Ayında da Proje Başvurularını Almaya Devam Edecek

22 Kasım 2018 Perşembe 16:53
  • Ajansımız 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Aralık Ayında da Proje Başvurularını Almaya Devam Edecek

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, TRC2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla ilan edilen 1 Milyon 190 Bin TL bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Aralık ayında da Fizibilite başvuruları alınmaya devam edecek.

Ajansın yeni destek türlerinden biri olan Fizibilite Desteği, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu destek programına, Diyarbakır-Şanlıurfa’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile birlikler ve kooperatifler proje başvurusu yapabilecektir.

Başvuruların destek programının amaç ve öncelikleri kapsamına giren fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmeye yönelik olması gerekirken, Fizibilite Desteği Programının amacı “TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve büyük hacimli yatırım kararlarının kısa vadede yönlendirilmesi amacıyla stratejik nitelikli fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.” olarak belirlenmiştir.

Başarılı bulunan projelerin en az 20.000 TL en çok 200.000 TL destek alması ve uygulama süresinin en az 3 ay en fazla 12 ay olması öngörülmüştür. Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih olarak 23 Aralık 2018 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.
Program Başvuru Rehber ve ekleri için lütfen Destekler sayfasını ziyaret ediniz.