KURUMSAL MİSYON KURUMSAL MİSYON
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016-2020 Stratejik Planı’nda Ajansın misyonu;”Bölge kalkınma stratejilerini belirlemek, paydaşlarla işbirliği içinde uygulanmasını sağlamak, yatırım destek faaliyetleri ve uluslararası fonlar ile bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak” olarak belirlenmiştir.
KURUMSAL MİSYON