KALİTE & BİLGİ GÜVENLİĞİ KALİTE & BİLGİ GÜVENLİĞİ
Karacadağ Kalkınma Ajansı, etkisi uluslararası düzeyde ispatlanmış TS EN ISO 9001:2015 ve TS EN ISO 27001:2017 entegre Kalite&Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri felsefesini esas almıştır.

Entegre Kurumsal Kalite Sistemi
Karacadağ Kalkınma Ajansı, etkisi uluslararası düzeyde ispatlanmış TS EN ISO 9001:2015 ve TS EN ISO 27001:2017 entegre Kalite&Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri felsefesini esas almış ve bu alanda sertifikalandırılmış ilk Ajanstır. Kurumumuz dâhilindeki tüm birimler, kalite ve bilgi güvenliği politikasına destek vermek, kalite hedeflerine ulaşmak ve Kalite&Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için gayret göstermektedirler. Her birim, sistemin atıfta bulunduğu prosedür ve prosesleri uygulamak ve geliştirmekten sorumludur. Üst Yönetim, Çalışanların bu sorumluluğu yerine getirmesinde ihtiyaç duydukları kaynakları gecikmeden sağlamak için gerekli çabayı göstermeyi taahhüt etmiştir. Kalite&Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi tüm çalışanların ortak çabası ile olmaktadır.Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız
Yasal mevzuat, TS-EN-ISO-9001:2015 ve TS-EN-ISO-27001-2017 şartları çerçevesinde, iç dış konuları, ilgili tarafların beklentileri ile risk ve fırsatları dikkate alarak hizmet kalitemizin istenilen seviyelere ulaştırılması, süreç verimliğinin arttırılması, paydaş verilerinin ve kurumsal bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik esasları çerçevesinde en yüksek seviyede saklanması ve korunması için sürekli iyileşmeyi ve Kalite&Bilgi Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Misyonumuz

2016-2020 dönemine kapsayan Kurumsal Stratejik Planımızda misyonumuz “Bölge kalkınma stratejilerini belirlemek, paydaşlarla işbirliği içinde uygulanmasını sağlamak, yatırım destek faaliyetleri ve uluslararası fonlar ile bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak”tır.Vizyonumuz

Vizyonumuz ise; “Bölge kalkınması için uluslararası standartlarda hizmet veren öncü bir kurum olmak” olarak belirlenmiştir.Temel Değerlerimiz
Bütüncül Bakış Açısı, Katılımcı Kurum Kültürü, Yenilik, Dinamizm, Verimlilik, Sonuç Odaklılık, Şeffaflık, Güvenilirlik ve Uzlaşıdır.
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi