ORGANİZASYON YAPISI
Yönetim Kurulu
Genel Sekreterlik
İç Denetçi
Hukuk Müşaviri
PPKB
PYB
İDB
DİFB
DB
ŞYDO
DYDO
06 ORGANİZASYON YAPISI
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın teşkilat yapısı, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, Ajansın karar organı olarak görev yaparken, Kalkınma Kurulu danışma organı ve Genel Sekreterlik de yürütme organıdır.
 • Yönetim Kuruludaha fazlası için
 • Genel Sekreterlikdaha fazlası için
 • İç Denetçidaha fazlası için
 • Hukuk Müşaviridaha fazlası için
 • PPKBdaha fazlası için
 • PYBdaha fazlası için
 • İDBdaha fazlası için
 • DİFBdaha fazlası için
 • DBdaha fazlası için
 • ŞYDOdaha fazlası için
 • DYDOdaha fazlası için
KAPAT
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, Ajansın “karar organı”dır.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunmak.

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

ç) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

d) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

e) Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

f) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.

g) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

ğ) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

h) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü onaylamak.

ı) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile  hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

Münir KARALOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı) Diyarbakır Valisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Münir KARALOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı)

1964 yılında Rize Çayeli Kaptanpaşa´da doğan Karaloğlu, ilkokulu Kaptanpaşa´da, ortaokul ve lise tahsilini Rize İmam Hatip Lisesi´nde tamamladı.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan 1989 yılında mezun olan Karaloğlu, avukatlık stajının ardından 1990 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Karaloğlu, adaylık sırasında 8 ay İngiltere’de eğitim aldı.

1994 yılında Kırıkkale-Karakeçeli Kaymakamı olarak görev yapan Karaloğlu, aynı yıl vatani görevini yapmak üzere bu görevine ara verdi. Askerliğini tamamlamasının ardından yine Kırıkkale-Karakeçili Kaymakamı olarak görevine geri dönen Karaloğlu, daha sonra sırasıyla:

1996-1998 yılları arasında Şanlıurfa-Harran Kaymakamı,
1998-2000 yılları arasında Yozgat-Çekerek Kaymakamı,
2000-2002 yılları arasında yılları arasında Tokat-Reşadiye Kaymakamı,
2002- 2003 yılları arasında Kırklareli Vali Yardımcılığı,
2003-2004 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (Başbakan Danışmanı),
10.06.2004–14.06.2009 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası’nın (YERELSEN) kurulmasına öncülük eden Karaloğlu, Mayıs 2009 ayına kadar Sendika Genel Başkanlık görevini sürdürdü.
12.06.2009-02.08.2013 tarihleri arasında Van Valilisi,
04.08.2013-10.06.2016 tarihleri arasında Bursa Valisi,
10.06.2016-19.06.2020 tarihleri arasında Antalya Valisi olarak görev yaptı.

09.06.2020 tarihli 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Diyarbakır Valiliği görevine atanarak, 19.06.2020 tarihi itibariyle görevine başladı.

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin köklü üniversitelerinden Mahmud Kaşgari Barskani Doğu Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanına layık görülen Karaloğlu, öğretmen Sevim Hanım ile evli olup, iki kız çocuk babasıdır.


Abdullah ERİN (Yönetim Kurulu Başkan V.) Şanlıurfa Valisi
Abdullah ERİN (Yönetim Kurulu Başkan V.)
1969 yılında Mardin ili Savur İlçesi Gölbaşı köyünde doğdu. 1986 yılında Midyat Lisesini ve 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ikincilikle bitirdi.

1992 yılında girdiği Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Mesleğine girdi. 1992-1995 yıllarını kapsayan kaymakam adaylığı staj döneminin bir yılını İngiltere’de üniversite ve dil okullarında, grup başkanı olarak, genel İngilizce ve sosyal politika alanında çalışmalar yaparak geçirdi.

Kaymakam adaylığı stajını, 62 kişiden oluşan dönemi ikincilikle tamamladı ve bu nedenle kuraya girmeden seçtiği Burdur ili Tefenni ilçesinde Kaymakamlık görevine başladı. Sırasıyla Gülşehir Kaymakam Vekilliği, Tefenni Kaymakamlığı,  Doğanşar Kaymakamlığı, Bayburt Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı (Habur Gümrü Kapısından Sorumlu Vali Yardımcısı) görevlerinde bulundu. Özellikle Habur Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri olarak görev yaptığı iki yıl boyunca, ekonomik anlamda bölgenin ve aynı zamanda Mardin’in can damarı olan sınır kapısının iyileştirilmesi, geçişlerin kolaylaştırılması ve ihracatın arttırılmasına yönelik başarılı çalışmalara imza attı.

2001 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Lisans yapmak üzere  İngiltere’ye gönderilmeye hak kazanan 10 mülki idare amiri arasında yer aldı. İngiltere Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Fakültesindeki Yüksek lisans eğitimini, ‘ÜSTÜN BAŞARILI’ derece ile bitirdi.

İngiltere dönüşü; Ermenek Kaymakamlığı, Taşköprü Kaymakamlığı ve  Cizre Kaymakamlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2005 yılında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazandı ve 2005-2009 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

2009 yılı Haziran ayında, görev alanı Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri olan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreterliği’ne atandı. Kurucu Genel Sekreter olarak kısa sürede kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarını ve dört ilde teşkilatlanmasını tamamladığı Ajans’ın, bir çok alanda Türkiye’deki en iyi ilk 3 ajans arasında yer almasını sağladı.

Bu süreçte, bölgenin ve Mardin’in Sosyo-Ekonomik kalkınmasını sağlamaya yönelik gelişme planları, çok sayıda stratejik raporun hazırlanması çalışmalarına öncülük etti. Ayrıca Genel Sekreterliğini yaptığı Ajans’ın ulusal ve uluslararası mali destek programlarının başarıyla uygulanmasını sağlayarak, Mardin’in ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlayan bir çok projenin hayata geçirilmesine yardımcı oldu.

Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden 2012 yılında ayrılarak tekrar Mülkiye Başmüfettişliğine döndü. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun ‘Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi’ konulu inceleme araştırma raporunun hazırlanması çalışmalarına katıldı.

2013 yılı Şubat ayından itibaren 2 yıl boyunca İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. Danışmanlık yaptığı süre içinde Mardin’in kalkınması ve halkın temel sorunlarının çözümü için yoğun mesai sarfetti.

İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler ile Türkiye'de ki çeşitli üniversite ve STK’ların; sosyal ve ekonomik politikalar, kamu yönetiminin yeniden yapılanması, insan hakları, kalkınma, yoksulluk, planlama gibi alanlarda düzenledikleri özel kurs ve seminerlere iştirak etti. ABD Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak bir ay süre ile ‘Kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi’ modelleri ile ilgili inceleme-araştırma programına katıldı. Ayrıca, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve Irak gibi bir çok ülkede çeşitli alanlarda incelemelerde bulundu.

14 Haziran 2016 - 04 Temmuz 2017 tarihler arasında Adıyaman Valisi olarak görev yaptı.

21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi görevine atandı.

İngilizce, Arapça ve Kürtçeyi iyi derecede konuşan Abdullah ERİN, evli ve 3 çocuk babasıdır
Zeynel Abidin BEYAZGÜL (Yönetim Kurulu Üyesi) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Zeynel Abidin BEYAZGÜL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Zeynel Abidin BEYAZGÜL, 1957 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1985-1996 yılları arasında Avukatlık görevine başlayan BEYAZGÜL, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı.

1996 yılında Kayseri İncesu Noteri olarak atanan BEYAZGÜL, Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'inci noterliğinden sonra Şanlıurfa 5'inci noterliğinde görevini ifa etti.

Noterlik mesleği süresince 2011 yılında Malatya Noter Odası Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini başarıyla icra eden Zeynel Abidin BEYAZGÜL, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Zeynel Abidin BEYAZGÜL, evli olup 3 çocuk babasıdır.

Mehmet KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mehmet KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi)

1962 Diyarbakır doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra 1980 yılında kaydolduğu Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Yükseköğreniminin ardından Diyarbakır Dicle ilçesinde başladığı serbest eczacılık mesleğini daha sonra kent merkezine taşıyarak devam ettirdi.

1996-2000 yıllarında 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2005-2007 yılları arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 2007-2008 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2010 yılında aralarında eski parlamenter, akademisyen, hukukçu, doktor, mühendis, yazar ve iş insanlarının bulunduğu bir grup sivil toplum aktivisti ile birlikte Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) adlı düşünce kuruluşunu kurdu. DİTAM’ın kurucu başkanlığı ve 3 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı süreçte Tigris Diyalogları, Kırklar Meclisi, Toplumsal Barış Ağı gibi önemli projeleri hayata geçirdi.

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Barış Vakfı, Denge ve Denetleme Ağı gibi birçok sivil toplum örgütünün üyesidir.

14 Nisan 2018 tarihinde yapılan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

İ. Halil PELTEK (Yönetim Kurulu Üyesi) Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
İ. Halil PELTEK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, 1961 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. Son teknoloji seracılık ve tarıma dayalı sanayi dallarında faaliyetleri devam etmektedir. Evli ve İngilizce Arapça biliyor.

20 yıldır aktif siyasetle ilgilenen Peltek, 1987-1992 yılları arasında Urfa İl Genel Meclisi Üyeliği, Ankara Genel Meclis Birliği Genel Başkanlığı, 1992-1997 yılarında Şanlıurfa Ziraat Odası Meclis Başkanlığı, 1997-2000 yıllarında Şanlıurfa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2002 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Urfa 8.sıra Milletvekili Adayı, 2004 yılında GAP Seracılığı Birliği Derneği Kurucu Başkanlığı, 2013-2014 Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

İ.Halil Peltek, 19 Nisan 2018’dan beri Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürütmektedir.
KAPAT
Genel Sekreterlik
Genel Sekreter, Genel Sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiridir ve Ajansın harcama yetkilisidir.
Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

c) Ajans gelirlerini toplamak, belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.

ç) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.

d) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

e) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.

f) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.

g) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

ğ) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

h) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.

ı) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.

i) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.

j) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.

k) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

Dr. Hasan Maral
Dr. Hasan Maral
Doğum Yeri : Diyarbakır İli Hani İlçesi
Medeni Hali : Evli ve iki çocuk babası 

Eğitim Durumu :
 • 2007 – 2012 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Doktora)
 • 2004 – 2007 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Master)
 • 1999 - 2003 Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Lisans)
 • 1995 – 1999 Ziraat Meslek Lisesi (Van) Lise
 • 2007 – 2014 Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi (İkinci Üniversite)

Yabancı Diller : İngilizce 

İş Deneyimi :
 • Nisan 2016 - Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter
 • Ocak 2015 - Nisan 2016 Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.
 • 2009 - 2014 Karacadağ Kalkınma Ajansı Destek Birim Başkanı
 • 2007-2009 Diyarbakır Çermik İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Müdürü
 • 2006-2007 Diyarbakır Hani İlçe Tarım Müdürlüğü Mühendis
 • 2002-2007 Bitlis-Güroymak İlçe Tarım Müdürlüğü Teknisyen/Mühendis
KAPAT
İç Denetçi
İç Denetçinin görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Genel Sekreter tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde, Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere hazırlanan ve güncellenen İç Kontrol Sistemi ile ilgili görüş bildirmek.
 2. Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
 4. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
 5. Ajansın harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
 6. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
 7. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
 8. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, durumu Genel Sekreterliğe rapor etmek.
 9. İç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve geliştirme programı hazırlamak ve bunun sürdürülmesini sağlamak.
 10. Denetimin, iç denetim meslekî uygulama standartlarına uygun yapıldığını gösterecek şekilde çalışmalar yapmak.
 11. Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlamak.
İç Denetçi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur
KAPAT
Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri’nin görevleri şunlardır:
 1. Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
 2. Ajans Genel Sekreteri’nin teklifi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile Ajans adına dava açmak veya davalardan vazgeçmek,
 3. Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik ile diğer birimler tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
 4. Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp Ajans'a gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek.
 6. Ajans tarafından düzenlenen yönerge, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların ilgili mevzuata uygunlukları hakkında görüş bildirmek.
 7. Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile kendisine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak.
 8. Ajans'a, mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları hazırlamak.
 9. Ajans birimlerinin talepleri üzerine kendileriyle iş birliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve diğer belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak.
 10. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ajansı ilgilendiren diğer kanunlar, kararlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ve çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak.

Hukuk Müşaviri görevlerinden dolayı Genel Sekreter ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.Hukuk Müşavirliği Görevli Personel
S.N. Ad –Soyadı Üniversite Bölüm Unvan
1 Av. Veysi DANIŞMAN Ankara Üniversitesi Hukuk Hukuk Müşaviri
KAPAT
PPKB

Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi; bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazlı plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Birimin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Diyarbakır-Şanlıurfa İllerinde bölge planı ve operasyonel programlara yönelik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak için araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
 2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımını sağlayarak bölge planını hazırlamak veya hazırlanmasını koordine etmek.
 3. Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya birkaçının gerçekleştirilmesine yönelik olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak.
 4. Diğer birimlerle iş birliği içinde bölge planı ve bölgesel operasyonel programlar ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak.
 5. Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesini diğer birimler ile  koordineli bir şekilde hazırlamak ve mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak.
 6. Diğer birimlerle iş birliği içinde, bölge planı, bölgesel operasyonel programlar ve destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek.
 7. Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak.
 8. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel ve ulusal kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Planlama Programlama ve Koordinasyon Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzmanlar aşağıda listelenmiştir: 

Planlama Programlama Koordinasyon Biriminde Görevli Personel
S.N. Adı - Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı
1 M. Adnan AKSOY İTÜ Harita Mühendisliği Birim Başkanı
2 Zühal ÇELEBİ DENİZ Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Uzman
3 Bünyamin SÜNE Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzman
4 Sevin DEMİRBAŞ YAY Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Uzman
KAPAT
PYB

Program Yönetim Birimi; bölgesel ve uluslararası bölgesel iş birliği mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. Birim; tüm destekler kapsamında, başvuru rehberleri ve ilgili diğer dokümanların hazırlanması, programların ilanı ve tanıtımı, proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, başvuruların alınması, başvuruların teknik ve mali değerlendirmelerinin yaptırılması / yapılması, destek almaya hak kazanan projelerin / faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasını gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Program Yönetim Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 2. Destek programları kapsamında, Destek Yönetimi Kılavuzu’nda belirlenen çerçeve doğrultusunda başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 3. Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak,
 4. Destek uygulamalarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve Ajans internet sitesinde sürekli güncel bulundurmak,
 5. Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,
 6. Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri planlamak ve uygulamak,
 7. Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayımlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
 8. Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 9. Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak,
 10. Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim sürecinde etkin rol oynamak,
 11. Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
 12. Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 13. Değerlendirme Komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini” kamuoyuna ilan etmek,
 14. Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
 15. Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek ve proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
 16. Destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,
 17. Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek,
 18. Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
 19. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.


Program Yönetim Biriminde Görevli Personel
S.N. Adı - Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı
1 Baver AYDIN ODTÜ İşletme Birim Başkanı
2 Armağan TANRIKULU Çukurova Üniversitesi İşletme Uzman
3 Adnan TUZCU İstanbul Üniversitesi Hukuk Uzman
4 Ezgi ORTAKAYA Ankara  Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzman
5 Âdem AKGÜL Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Uzman
KAPAT
İDB
İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapmaktadır. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Hibe programı çerçevesinde desteklenen projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, hibe yararlanıcısının sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını giderme İDB’nin sorumluluğundadır.

İzleme ve Değerlendirme Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Bölge planı ve programlarının gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.
2. Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak. 
3. Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmak, periyodik değerlendirme raporları hazırlamak; bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak veya yaptırmak.
4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, Ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar, kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve faaliyetlerini uygularken uymaları gereken kuralların yasal ve kurumsal altyapısının tasarlanmasına katkıda bulunmak.
5. Desteklenen proje ve faaliyetler için tasarlanan Kalkınma Ajansları Yönetimi Sisteminin (KAYS) İzleme Modülünü etkin bir şekilde kullanarak proje izleme ve değerlendirme işlemlerini kolaylaştırmak.
6. Ajanstan destek almaya hak kazanmış proje/faaliyet sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalanması sürecine aktif olarak katılmak.
7. Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti yapmak.
8. Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı konusunda görüşünü Genel Sekretere bildirmek.
9. Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, KAYS’ın kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek; bu amaçla bir Proje Uygulama Rehberi hazırlamak ve uygulamada yararlanıcılara karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek.
10. Desteklenen proje ve faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek.
11. Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak.
12. Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri ödemeler… vb ile ilgili işlemleri yapmak.
13. Yararlanıcılar tarafından sunulan raporları ve ödeme taleplerini değerlendirmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve yapılan harcamaların usule uygunluğunu denetlemek. 
14. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel ve ulusal kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
15. Mali Destek ve Teknik Destek tasarımlarında Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimine yürütülen programlarla ilgili geri bildirimde bulunmak.
İzleme ve Değerlendirme Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Birimin ilgili yıllarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


İzleme ve Değerlendirme  Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzmanlar aşağıda listelenmiştir: 

İzleme ve Değerlendirme Biriminde Görevli Personel

S.N.

Ad –Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvan

1

Emine ARSLAN

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler

Birim Başkanı

2

Eser Çağlar YILMAZ

Marmara Üniversitesi

İktisat

Uzman

3

Mustafa BALTACI

Gazi Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler

Uzman

4

Yunus EFE

Gazi Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

Uzman

5

Emin GİTMEZ

Hacettepe Üniversitesi

İşletme

Uzman


KAPAT
DİFB
Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi; Ulusal kaynaklar dışında, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonların Bölgemizde kullanılması için projeler hazırlamak ve Bölgemizin tanıtımı ve Bölgeye yatırımcı çekilmesi ile bölgesel kalkınma alanındaki örnek çalışmaların yerinde incelenmesi amacına yönelik olarak yurt dışı faaliyetler düzenlemekten sorumludur. 

Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi’nin görevleri aşağıdaki gibidir:

1. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara (AB Programları dâhil) ilişkin araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.
2. Bu programlara ilişkin faaliyetlerin Bölgede tanıtılması amacıyla toplantılar tertip etmek; Ajans ve YDO’ların internet sitelerinde tanıtım yapmak, Bölgedeki paydaşları bilgilendirmek.
3. Bu programlar kapsamında açık hibe çağrılarına ilişkin duyuruların yer aldığı Ajans internet sitesinin “Diğer Fonlar” bölümünü güncel tutmak.
4. Bu programlar kapsamında Ajans için proje geliştirmek.
5. Bu programlar kapsamında, Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bunlar için proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
6. Yatırım Destek Ofisleriyle işbirliği yaparak Diyarbakır-Şanlıurfa’nın iş ve yatırım imkânlarının, uluslararası alanda tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
7. Ajansın uluslararası kuruluşlara olan üyeliklerinin koordinasyonunu yürütmek.
8. Ajansın uluslararası alanda tanıtımına ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
9. Ajans tarafından düzenlenecek yurt dışı çalışma ziyaretlerini organize etmek ve ilgili raporları hazırlamak.
10. Ajansın görev ve faaliyetleri kapsamında, Birimlerle/YDO’larla işbirliği halinde ilgili uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği, proje ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Birimin ilgili yıllarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

KAPAT
DB
Destek Birimi; genel olarak Ajansın idari operasyonel işlerinden sorumlu birimidir. İnsan kaynakları yönetimi, muhasebe ve ödeme işlemleri, basın ve halkla ilişkiler, bilgi işlem ve genel sekreter asistanlığı ile temizlik, servis, güvenlik ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi DB tarafından gerçekleştirilmektedir. Destek Birimi rutin görevlerinin dışında Birim ve YDO’ların faaliyetlerine yardım etmekten ve kurumsal koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Destek Birimi; Birim Başkanı, Yönetici Asistanı, Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi, İnsan Kaynakları ve Büro Görevlisi, Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri, Bilgi İşlem Görevlisi ile temizlik, ulaşım, servis ve güvenlik hizmetlerinden sorumlu yardımcı personellerden oluşmaktadır. Birimin gerçekleştirdiği bütün görevlerin ayrıntıları birim altındaki her bir bölümün görev tanımlarında belirtilmiştir.

Destek Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Birimin ilgili yıllarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


Destek Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzmanlar aşağıda listelenmiştir: 

Destek Biriminde Görevli Personel

S.N.

Ad –Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvan

1

Veysi DANIŞMAN

Ankara Üniversitesi

Hukuk

Birim Başkanı

2

Alper ATEŞ

Dumlupınar Üniversitesi

İşletme

Muhasebe Yetkilisi

3

Ahmet KAYA

18 Mart Üniversitesi

İşletme

Bütçe Muhasebe Finansman Görevlisi

4

Mustafa AVCI

Anadolu Üniversitesi

Kamu Yönetimi

İnsan Kaynakları Görevlisi

5

Osman YAKUT

İnönü Üniversitesi

Kamu Yönetimi

Yönetici Asistanı / Özel Kalem

6

Mehmet ÖZTEK

Marmara Üniversitesi

Gazetecilik

Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi

7

Recai SOFUOĞLU

Fırat Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgi İşlem Görevlisi


KAPAT
ŞYDO
ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Şanlıurfa YDO, Kalkınma Ajansları Mevzuatında belirtilen görevlerin yanı sıra, İldeki potansiyellerin gün yüzüne çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması, İlin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılması, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunulması ve İle yeni yatırımların kazandırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Şanlıurfa YDO, aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında hizmetlerini sürdürmektedir:
 • Bilgilendirme ve Danışmanlık,
 • İzin ve Ruhsat İşlemleri,
 • Teşvik Belgesi Başvuru, Ekspertiz, Kapatma ve İzleme İşlemleri,
 • Yatırım Takibi,
 • Araştırma ve Analiz Çalışmaları,
 • Eğitim Faaliyetleri,
 • Tanıtım, Promosyon ve Organizasyon Faaliyetleri
 • Yatırım Yeri Çalışmaları
 • Ajansımız Verilen Destek Hizmetleri

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi’nde Görevli Uzman Personel

S.N.

Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvanı

1

Yunus ÇOLAK

Çukurova Üniversitesi

Tekstil Mühendisliği

Koordinatör

2

Eyyüp BULUT

Marmara Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği

Uzman

3

M. Cüneyt ATEŞ

Mustafa Kemal Ünv.

Kamu Yönetimi

Uzman

4

Mehmet OĞUL

Mustafa Kemal Ünv.

Kamu Yönetimi

Uzman

5

Halil ÇAKALLI

ODTÜ

İnşaat Mühendisliği

UzmanŞanlıurfa Yatırım Destek Ofisi İletişim Bilgileri:
Adres: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası (A Blok,Kat 4)  Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon: +90 (414) 314 98 03-04
Fax: +90 (414) 314 98 05
Web: www.investsanliurfa.com
E-Mail: urfaydo@karacadag.gov.tr
KAPAT
DYDO
DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ
“Bölgenin Öncüsü, Ortadoğu’nun Cazibe Merkezi ve Uluslararası Düzeyde Rekabet Edebilen Bir Diyarbakır” vizyonu ve “Yatırımlarınız İçin Doğru Anahtar” sloganıyla çalışmalarına devam eden Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi (YDO), yatırımcılara/girişimcilere ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri verme ve yönlendirme faaliyetlerine devam etmektedir.

27 Ağustos 2014 tarihli ve 29101 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinde yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
 • Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 • Yatırımları izlemek,
 • İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,
 • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
 • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
 • Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
 • Kanunun 4'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak
Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi
S.N. Adı Üniversite Bölüm Unvanı
1 Diyadin İNAN Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Koordinatör
2 Bedri YAY Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Uzman
3 Hikmet DENİZ İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Uzman


Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İletişim Bilgileri :
Adres: Karacadağ Kalkınma Ajansı Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:19/B Kat:3 21080 Bağlar / DİYARBAKIR
Telefon : +90 (412) 237 12-16  
(GSM) +90 (530) 664 67 14 
Faks : +90 (412) 237 12 14   
İnternet sitesi: www.investdiyarbakir.com
E-posta: dbakirydo@karacadag.gov.tr