BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. bendinin (b) fıkrası gereğince ilan edilmesi gereken Ajansımız Bütçe Gelir-Giderleri açıklanmaktadır.
2022 Bütçe Gerçekleşmeleri 2022 yılı Bütçesi, yılın geri kalan dönemini kapsayarak ve 2021 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır.