Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı ( Turseff )

8 Mayıs 2014 Perşembe 10:25

Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programları (SEFF ler) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (AİKB ) sürdürülebilir enerji girişiminin (www.ebrdseff.com) bir parçasıdır. AİKB, uluslararası finansal kuruluşlar içerisinde 1994 yılında  enerji verimliliği konusunda uzman bir kadro oluşturan ilk kurumdur. Bu şekilde son derece değerli bir deneyim kazanarak enerji verimliliğinin finansmanına yenilikçi bir bakış getirmiştir. AİKB, ekonomik faaliyetlerdeki enerji yoğunluğunun ülkelerin gelişimindeki olumsuz etkilerinin farkına çok erken dönemlerde varmıştır. 2004 yılında Bulgaristan’da ilk SEFF projesini başlattıktan sonra  200 milyon EURO su çeşitli donörlerden olmak üzere, 15 ülkede toplam 1,9 milyar EURO finansman sağlanmıştır.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı ( TurSEFF ), AİKB ‘nin özel sektörde KOBİ ölçeğindeki şirketlere, uygun bulunan enerji verimliliği (“EE”) ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji (”RE”) yatırımlarının finanse edilebilmesi için katılımcı bankalar kanalıyla sağladığı 265 milyon USD tutarındaki kredi paketidir.

Belirli bir  ölçüde enerji verimliliği sağlayan projeleri bulunan müşterilere 5 milyon EURO’ya kadar TurSEFF finansmanı sağlanabilmektedir. Müşteriler finansal olarak krediye uygun olmalı, katılımcı bankaların kredi kriterlerini karşılamalı ve Katılımcı Bankaların kredi onay süreçlerine uygun olarak kredilendirilebilmelidir.

TurSEFF, oldukça kapsamlı bir teknik destek paketi içermektedir. Yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip aracılığıyla, olası müşterilere sürdürülebilir enerji finansmanı projelerinin tanımlanması,  geliştirilmesi ve TurSEFF kredilerine uygun şekilde başvurabilmelerini sağlamak için destek verilmektedir. Teknik destek paketi ücretsiz olarak verilmekte ve finansmanı Avrupa Birliği (AB) ile Temiz Teknoloji Fonu  tarafından sağlanmaktadır. 

(http://europa.eu) (www.climateinvestmentfunds.org)

Teknik destek sağlayan proje uygulama ekibi konsorsiyum lideri olan Montgomery Watson Harza (MWH) Mühendislik ve Müşavirlik Limited Şirketi ve Fichtner GmbH & Co. KG. şirketlerinin yerel ve uluslararası uzmanlarından oluşmaktadır. Aynı uzman ekip, katılımcı bankaların müşteri temsilcilerini büyük ölçekli ve küçük ölçekli sürdürülebilir enerji yatırımlarının değerlendirilmesi konusunda da eğitmektedir.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TurSEFF, enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen KOBİ düzeyindeki endüstriyel firmalara ve ticari girişimcilere yönelik 2010 yılından beri Türkiye’de yürütülmekte olan bir kredi programıdır. Program, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası AİKB tarafından geliştirilmiştir.

5 Milyon EUR’ ya kadar olan kredi başvurunuzu yapmak için aşağıdaki yollardan birini seçiniz;

Ortak Bankaların size en yakın şubesi ile temasa geçiniz,

Bu sayfa üzerinden hızla başvuru yapınız,

TurSEFF uzmanları ile temasa geçiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı ( Turseff )
Diğer Fonlar
Diğer Fonlar