Hayvancılık Yatırımları Hibe Desteği

29 Haziran 2015 Pazartesi 11:56

Hayvancılık Yatırımları Hibe Desteği

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu,  Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki 35 ilde uygulanacak hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımı için hibe desteği sağlanacaktır.Başvuru yapanlar arasında uygun görülenlere yeni inşaat ve tadilat için yüzde %50,damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise yüzde 80 hibe desteği verilecektir. Hibe desteği 2014-2018 yılları arasında uygulanacaktır.

 

 

Hibe Desteğinden Kimler, Nasıl Yararlanabilecek? 

Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. Yatırımda büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş, üst sınır 200 baştır.

İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Vergi, sigorta, nakliye, KDV gibi masraflar başvuran yetiştiriciye aittir.

Destekten Faydalanamayacak Olanlar

a) Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,

b) Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,

c) 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar,

ç) İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,

d) Temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler,

e) Desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suistimal suçlusu olanlar,

f) Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar. 

Hibe Desteğinden Faydalanacak iller:

Doğu Anadolu Projesi (DAP): Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak. 

Konya Ovası Projesi (KOP): Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP): 

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane

 

Hayvancılık Yatırımları Hibe Desteği
Diğer Fonlar
Diğer Fonlar