Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Teklif Çağrısı

27 Aralık 2016 Salı 10:50

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme; Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan kurum / kuruluşların, çok taraflı ortaklıklarına dayanan ulus ötesi işbirliği projeleridir. 

Kimler Başvuru Yapabilir? 

           STK’lar

           Ulusal Gençlik Konseyleri

           Kamu Kurumları

Ortaklık Kompozisyonu

           En az 3 Ortak (1 Ortak Ülkeden, 1 Program Ülkesinden)

Örnek Faaliyet Türleri

       Kapasite Geliştirme Faaliyetleri(Konferanslar, çalıştaylar, etkinlikler, açık iletişim ve medya kaynakları vb.)

           Hareketlilik Faaliyetleri (Gençlik değişimleri, AGH, Gençlik çalışanlarının hareketliliği)

Proje Süresi

           9 -24 ay (Proje başlangıcı 01 Temmuz ile 31 Aralık arasında olmalıdır.)

Son Başvuru Tarihi

           08 Mart 2017

Başvuru Yeri

            Eğitim, Kültür, Görsel ve İşitsel Yürütme Ajansı

http://bit.ly/2hovSiq )

Azami Hibe Tutarı

            150.000 Avro

Sorularınız için:                                 merkezi@ua.gov.tr

 

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Teklif Çağrısı
Diğer Fonlar
Diğer Fonlar