Kümelenen Kobi’lere Yeni Destek

15 Eylül 2014 Pazartesi 11:19

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı KOSGEB’in koordinasyonunu yaptığı AB COSME programının “Küme Mükemmeliyet Projesi”, girişimcilerin Uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracaktır. KOSGEB, ulusal koordinasyonunu yaptığı COSME aracılığıyla KOBİ’ler ve girişimcilere yönelik “Küme Mükemmeliyet Programı” çağrısı yaptı. Kısa adı COSME olan “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı”nın çağrısı, Avrupa çapındaki KOBİ kümelerine destek sağlamayı amaçlıyor.

Programın başlıca hedefi, KOBİ küme yapılarının; özellikle yönetim pratiklerini paylaşmaları, birbirlerinin örnek alınabilecek uygulamaları ve bir değer zinciri oluşturarak KOBİ’lerin ticari aktivitelerine fayda sağlamaları olarak açıklandı. 

Programın ilgi çeken yanı ise “Key Enabling Technologies” olarak tanımlanan, mikro-nano teknolojiler, ışın teknolojisi, ileri malzeme ve üretim teknolojileri, endüstriyel biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin uluslararasılaşması, sinai mülki hakları konusunda eğitilmesi gibi amaçların ortaya konması oldu.

Program kapsamında; dahil olan tüm iş kümelerinin performans karşılaştırma aktiviteleri, bu yöndeki fikir paylaşımı odaklı iş gezileri, konsorsiyum üyelerine uzmanlar tarafından eğitimler verilmesi ve etki analizlerinin yapılması gibi bir dizi aktiviteler yer alıyor.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Kümelenen Kobi’lere Yeni Destek
Diğer Fonlar
Diğer Fonlar