Tübitak Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

25 Temmuz 2014 Cuma 10:36

2223-C – Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir. Başvurular bir yıl içinde 12 dönem halinde yapılır ve değerlendirilir. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam: 200.000 TL

Destek kalemlerine göre üst limitler:

a)Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından davetli en çok 10 konuşmacının yol* ve konaklama gideri:

Yurt içi geliş-dönüş: 300 TL/Kişi

Yurt dışı geliş-dönüş:1.500 Dolar/kişi

Konaklama gideri: 250 TL/gün/kişi

b)En çok 2 davetli konuşmacı için Honorarium ücreti: 2.000 Dolar/Kişi

c)Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği: 5.000 TL

d)En çok 10 asistan için etkinlik sekretarya desteği:100 TL/Kişi/Gün

e)Organizasyon desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem gideri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL’ yi geçmemek üzere en fazla 85.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).

f)Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta):5.000 TL.

g)Yurtdışında yayınlanmakta olan uluslararası dergilerde reklam-tanıtım giderleri: 25.000 TL

h)Gala yemeği: 25.000 TL

 

 

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Tübitak Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
Diğer Fonlar
Diğer Fonlar