Erasmus + Ka3- İştabanlı Öğrenme ve Çıraklıkta Mesleki Eğitim-iş Dünyası Ortaklığı Teklif Çağrısı

27 Aralık 2016 Salı 10:47

 Programın amacı eğitim ve iş dünyası arasında köprü olmak ve iş dünyasının ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretimi geliştirmektir. Bu bağlamda teklif çağrısının amacı çıraklığa özel önem verilerek iş temelli öğrenmeyi geliştirmektir.

 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en

Erasmus + Ka3- İştabanlı Öğrenme ve Çıraklıkta Mesleki Eğitim-iş Dünyası Ortaklığı Teklif Çağrısı
Diğer Fonlar
Diğer Fonlar