Karacadağ Kalkınma Ajansı Değerlendirme Komitesi Seçimi

24 Eylül 2021 Cuma 15:09

TRC2 Bölgesinde (Diyarbakır Şanlıurfa illeri) faaliyet gösteren Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı (FİNDES) ilan edilmiştir. Program kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açılardan değerlendirmesini yapmak üzere ilgili alandaki tecrübelerine göre Değerlendirme Komitesi Üyeleri görevlendirilecektir.

Muhtemel Proje Değerlendirme Tarihleri: 15 Kasım19 Kasım 2021

Değerlendirme Komitesi Üyelerinde Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak görev almak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve aşağıda belirtilen program başlığı ile ilgili alanlarda toplamda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Stratejik İmalat Sektörleri

Tekstil-hazır giyim, gıda, mobilya ve ayakkabı imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere işletmelerde;

 • Proses Verimliliği

 • Yalın Üretim, Kaynak Verimliliği ve Atık Yönetimi

 • Döngüsel Üretim ve Endüstriyel Simbiyozis

 • Üretim Teknikleri ve Teknolojik Dönüşüm

 • Süreç İyileştirme

 • Enerji Verimliliği

 • Tasarım ve Markalaşma ana konularında deneyim sahibi olmak.


Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

 • Tekstil-hazır giyim yatırımları konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi,

 • Ayakkabı imalatı yatırımları konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi,

 • Gıda imalatı yatırımları konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi,

 • Mobilya İmalatı yatırımları konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi,

 • Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,

 • Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri,

 • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.

Değerlendirme Komitesi Üyeleri ile İlgili Diğer Hususlar

Değerlendirme Komitesi Üyelerinin, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması gerekmektedir. Değerlendirme Komitesi Üyeleri, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler. Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede Değerlendirme Komitesi Üyeleri “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Değerlendirme Komitesi Üyeleri ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Değerlendirme Komitesi Üyesi adayları, aşağıda belirtilen bağlantı (https://forms.office.com/r/TTgGV6YzZP) üzerinden başvuru yaparak Değerlendirme Komitesi Üyesi Başvuru Formunda istenen bilgileri eksiksiz doldurmalıdır. Ayrıca beyan edilen bilgilerin doğrulanmasını sağlayacak belgeleri de pyb@karacadag.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Değerlendirme Komitesi üyeleri başvuruları 24 Eylül 22 Ekim 2021 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarih ve saati 22 Ekim 2021 saat 18.00’dır. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Komitesi Üyesi adaylarından, Ajans tarafından görevlendirmeleri halinde Ajansın göndereceği Uygunluk Beyanını doldurup Ajansa ulaştırmaları talep edilecektir.

Ayrıca Ajans beyan edilen bilgilerin aşağıdaki belgelerle doğrulanmasını talep etmektedir:

 • Nüfus Cüzdanı

 • Diploma (En az lisans düzeyinde olmak üzere sahip olunan yüksek lisans ve doktora öğrenimine ilişkin)

 • Alınan belge veya sertifikalar (PCM Katılım/Başarı Sertifikası gibi)

 • Alanında en az 5 yıl iş tecrübesini gösterir çalışmış olduğu/çalıştığı kurum(lar) /firma(lar) dan alınmış bonservis/hizmet belgesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış hizmet dökümü

Değerlendirme Komitesi Üyesi Seçimi Nasıl Yapılır?

Değerlendirme Komitesi Üyeleri konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon marifeti ile tespit edilecektir. Değerlendirme Komitesi havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi komisyonunun görüşleri doğrultusunda Genel Sekreterce onaylanır.

Program döneminde alınan proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek Değerlendirme Komitesi Üyelerine tebligat yalnızca e-posta ve telefon yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. Değerlendirme Komitesi Üyesi adayları geçerli bir telefon numarası ve e-posta adresi sunmakla sorumludur. Seçilen Değerlendirme Komitesi Üyesi ile, e-posta ve/veya telefonla iletişime geçilememesi durumunda, bu üyeler değerlendirme sürecinde yer alma haklarını kaybederler.

Telefon ve/veya e-posta yoluyla iletişime geçilen Değerlendirme Komitesi Üyelerinden, ilgili tarihlerde görev alabilecek olanlardan “Uygunluk Beyanı”nı imzalayıp taranmış halini Ajansa ulaştırmaları istenecektir.

Değerlendirme Komitesi Üyesi Çalışma Şartları Nelerdir?

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak hizmet vermesi uygun görülen kişilerin katılacağı eğitim ve değerlendirme tarihlerine ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Çalışmalar tam zamanlı ve 08:30-18:00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonunu da kapsayabilir. Tüm bu çalışmalar Diyarbakır ilinde Ajans merkezinde ya da Ajans tarafından belirlenen adreslerde gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Komitesi Üyelerine Yapılacak Ödemeler Ne Kadardır?

Kamu personeli dışındaki Değerlendirme Komitesi Üyelerine, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan Değerlendirme Komitesi Üyelerinin ücret ödemeleri bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesi üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme Komitesi Üyelerine ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. Kamu personeli statüsünde olup da, değerlendirme ücreti alamayan Değerlendirme Komitesi Üyeliği görevleri ile ilgili gider harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

 

KARACADAĞ Kalkınma Ajansı Değerlendirme Komitesi Seçimi
Duyurular
Duyurular