2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz - Ağustos Dönemi Değerlendirme Sonuçları

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
  • 2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz - Ağustos Dönemi Değerlendirme Sonuçları

Ajansımız tarafından 2019 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2019 Yılı Teknik Destek Programı (Temmuz-Ağustos dönemi) kapsamında Ajansımıza 35 (otuzbeş) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 18 (onsekiz) destek talebi başarılı olup Asil Listede, 17 (onyedi) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listede yer almıştır.

Başarılı projelerin destek sözleşmesinin imzalanması aşamasına geçebilmesi için sonuçların Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin on beş iş günü içerisinde (18/10/2019 (Cuma) tarihi, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.

 

Asil Liste için tıklayınız.

Elenen Listesi için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; verilecek eğitimlerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.09.2019 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz - Ağustos Dönemi Değerlendirme Sonuçları
Duyurular
Duyurular