Güney Ege Kalkınma Ajansı İhale İlanı Duyurusu

5 Şubat 2021 Cuma 13:45

Ajansımızca, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10. maddesine göre Herkese Açık İhale Usulüyle yapılacak olan, 24 Aylık 6 Adet Şoför Dahil Araç Kiralama Hizmet alımı ihalesi İlanına yönelik duyuru metni ekte sunulmuştur.

Güney Ege Kalkınma Ajansı İhale İlanı Duyurusu
Duyurular
Duyurular