Sözlü Yarışma Sınav Sonucu Duyurusu

11 Mart 2016 Cuma 19:56
  • Sözlü Yarışma Sınav Sonucu Duyurusu

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Karacadağ Kalkınma Ajansında istihdam edilecek 3 (üç) Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli alımı amacıyla yapılan Personel Giriş Sınavı İlanı çerçevesinde başvuran adaylarla ilgili olarak Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ile Personel Giriş Sınavı İlanında belirtilen kriterler (Alan, KPDS/YDS, KPSS ve İş Tecrübesi) dikkate alınarak yapılan ilk değerlendirme sonucunda 14 (ondört) aday 02 Şubat 2016 tarihinde Sözlü Yarışma Sınavına (mülakat) davet edilmiştir. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 13 ve 14 üncü maddelerine göre yapılan sınav (mülakat) ve değerlendirme sonucuna göre, 70 (yetmiş) ve üstü puan alan toplam 2 (iki) uzman personel adayı ile toplam 1 (bir) destek personeli adayı başarılı olmuştur.

Sınav Sonuçu İçin Tıklayınız.

11.03.2016 18.00

Sözlü Yarışma Sınav Sonucu Duyurusu
Duyurular
Duyurular