Bağımsız Değerlendirici Başvuruları Başladı

4 Nisan 2019 Perşembe 16:06
  • Bağımsız Değerlendirici Başvuruları Başladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından 2019 Yılında Yürütülecek Mali Destek Programları Kapsamında Teslim Alınan Proje Başvurularının Teknik ve Mali Değerlendirmesini Yapmak Üzere Bağımsız Değerlendiriciler Görevlendirilecektir.

Bağımsız Değerlendiriciler teklif çağrıları döneminde oluşturulmuş olan bu havuzdan, ilgili alandaki tecrübelerine göre Ajans tarafından seçilecektir. Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Mali Destek Programlarında değerlendirici olarak görev almak isteyen Bağımsız Değerlendirici adaylarının 03.05.2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar KAYS üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi/KAYS web adresine (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp) bağımsız değerlendirici olarak kaydolmaları ve özgeçmişlerini eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri .zip veya .rar formatında KAYS’a yüklemelidirler.

 

- İlgili alanların en az birinde en az beş yıllık deneyime sahip olduğunu gösteren hizmet belgesi/dökümü,

- Uzmanlık alanı ve deneyimi ile ilgili alınan belge veya sertifikalar

- Lisans ve/veya Lisansüstü diplomaları/belgeleri

- Nüfus Cüzdanı

- Adli sicil kaydı.


Detaylı bilgi için tıklayınız.
Bağımsız Değerlendirici Başvuruları Başladı
Duyurular
Duyurular