T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

28 Kasım 2019 Perşembe 08:52

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 11 uzman alımı yapılacaktır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Başvuru Tarihleri : 12-27 Aralık 2019
Başvuru Yeri : sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Sözlü Sınava Katılacakların İlanı : 3 Ocak 2020
Sınav Tarihleri : 22-24 Ocak 2020
Sınav Yeri : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu/ZONGULDAK
Tel / Faks : (372) 257 74 70 / (372) 257 74 72
E-posta : ik@bakka.gov.tr

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Ajansın internet sitesi olan www.bakka.gov.tr veya Ajansın merkez hizmet binasından (Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu / ZONGULDAK adresinden) temin edilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
Duyurular
Duyurular