Ülkemizin Gelecek 5 Yılını Birlikte Planlayalım

1 Şubat 2018 Perşembe 12:19

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma planı çalışmalarımız başlamıştır. Bu kapsamda, geniş katılımlı özel ihtisas komisyonları çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda, toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmiştir.Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır. Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır. Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Ülkemizin Gelecek 5 Yılını Birlikte Planlayalım
Duyurular
Duyurular