T.C. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 4/b Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş ( Sözlü ) Sınav Duyurusu

16 Ocak 2021 Cumartesi 12:40

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

T.C. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 4/b Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş ( Sözlü ) Sınav Duyurusu
Duyurular
Duyurular