Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

5 Ekim 2022 Çarşamba 16:23
  • Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

Ajansımız tarafından 2022 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 16 Mart 2022 tarihinde Fizibilite Desteği Programı ilan edilmiştir.

Fizibilite Desteği Programı başvuruları bütçe imkanları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam etmektedir.

Program kapsamında 26 Temmuz- 27 Eylül 2022 tarihleri arasında 2 (iki) destek talebi, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde teslim alınmış ve proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmıştır.


2022 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında alınan fizibilite teklifleriyle ilgili yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu, program önceliklerinden Yerel Kalkınma Fırsatları kapsamında 1 (bir) fizibilite teklifi eşik değer olan 65 (altmış beş) ve üstü puan alarak başarılı olmuş ve Asil Listede yer almış, yine aynı öncelik kapsamında sunulan 1 (bir) proje teklifi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listede yer almıştır.


Başarılı projelerle destek sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilebilmesi için sonuçların Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin 15 (on beş) iş günü içerisinde (26/10/2022 günü, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.


Asil Liste
için tıklayınız.

Elenen Liste için tıklayınız

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu Ek Belgeler için tıklayınız.


Fizibilite Desteği Programımıza başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; projelerin bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 05.10.2022


AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!
Duyurular
Duyurular