2018 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Değerlendirme Sonuçları

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:18
  • 2018 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Değerlendirme Sonuçları

Ajansımız tarafından 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 11.05.2018 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2018 Yılı Teknik Destek Programı (Eylül-Ekim dönemi) kapsamında Ajansımıza 36 (otuzaltı) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 22 (yirmiiki) destek talebi başarılı olup Asil Listede, 14 (ondört) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listede yer almıştır.

Başarılı projelerle Destek Sözleşmesinin imzalanabilmesi için Ajans tarafından sonuçların ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin on beş iş günü içerisinde (12/12/2018 (Çarşamba) tarihi, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.

 

Asil Liste için tıklayınız.

Elenen Listesi için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız

Teknik Destek Programına başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; verilecek eğitimlerin Bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  21.11.2018 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

2018 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-ekim Dönemi Değerlendirme Sonuçları
Duyurular
Duyurular