Yardımcı Personelin Kadroya Geçiş İşlemleri Sınav Duyurusu

14 Mart 2018 Çarşamba 11:49

375 Sayılı KHK Geçici 23.Maddesi Kapsamında Sınava Katılacak Olanların Kesin Listesi 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24. maddeleri gereği Ajansımızda sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuru yapan çalışanlardan sınava girmeye hak kazananlar için sınav, 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 09:30’da Diyarbakır Ajans Hizmet Binasında yapılacaktır. Sınav adaylara sözlü olarak uygulanacaktır.

Sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste için tıklayınız.

Sınav Tarihi:
21.3.2018 Çarşamba

Sınav Yeri: Diyarbakır Ajans Hizmet Binası

Sınav Saati: 09:30

Belirtilen tarih ve saatte başvurusu kabul edilen çalışanların hazır bulunması gerekmektedir. İlgili usul esaslar gereği bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Önemli Hatırlatma: İlgili mevzuata göre başvuru ve/veya sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar her aşamada liste dışı bırakılacak, sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olsa dahi istihdamına son verilecektir.

 

Kamuoyuna ve ilgililere ilanen duyurulur.

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

Yardımcı Personelin Kadroya Geçiş İşlemleri Sınav Duyurusu
Duyurular
Duyurular