2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçlandı

4 Eylül 2019 Çarşamba 13:16
  • 2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçlandı

Ajansımız tarafından 20 Mart 2019 tarihinde ilan edilen ve KAYS üzerinden başvuruları 10 Haziran 2019 tarihinde sona eren Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı; Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı; Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı ve Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programına sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

2019 Yılı Mali Destek Programları Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Projeler:

a) 2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak kullanım maliyetlerinin verimlilik arttırıcı yöntemlerle düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve entegre kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla çıkılan 2019 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 26 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.

 

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

b) 2019 Yılı Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan yapı bazındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek konaklama tesisi, yeme-içme tesisi, özel müze ve yenilikçilik merkezleri olarak işlevlendirilmesi suretiyle turizme kazandırılması amacıyla ilan edilen 2019 Yılı Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 5 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.

 

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

c) 2019 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak iş gücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla çıkılan 2019 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 33 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.

 

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

 

d) 2019 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan çocukların diğer çocuklara göre eksik kalan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşerî ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılması amacıyla çıkılan 2019 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 109 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.

 

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Yedek Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

AJANSIMIZLA SÖZLEŞME İMZALAYACAK BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebligat beklemeksizin 24/09/2019 (Salı) tarihi, saat 18.00’e kadar aşağıda Sözleşme Öncesi Bilgi Notları bölümünde yer alan belgeleri matbu olarak Ajansımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme davetleri, aşağıda yer alan belgelerin Ajansımıza sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı veya Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

Sözleşme imzalamaya gelmeden önce aşağıda linki verilen bilgi notunun incelenmesi ve ekinde belirtilen evrakların yukarıda belirtilen süre içerisinde Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme Öncesi Bilgi Notları ve Mali Kimlik Formu İçin:

Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgi Notu için tıklayınız.

Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgi Notu için tıklayınız.

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgi Notu için tıklayınız.

Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgi Notu için tıklayınız.

Mali Kimlik Formu için tıklayınız.

 

Proje hazırlayarak Ajansımıza başvuruda bulunan paydaşlarımıza teşekkür eder; projelerin Bölgemiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ
2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçlandı
Duyurular
Duyurular