İhracatı Geliştirme Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı

8 Nisan 2021 Perşembe 17:09

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde faaliyet gösteren üretici firmaların dış ticaret kapasitesinin artırılmasına yönelik 3 ay sürecek toplamda 24 saat konunun uzmanları tarafından online eğitim ve danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren tüm firmalar başvuru yapabilecektir ancak “tekstil-hazır giyim”, “gıda” ve “mobilya” sektörlerine öncelik verilecektir. Program kapsamında öncelikle firmalara 3 gün sürecek hedef pazar analizi eğitim verilecektir. Daha sonra danışmanlık programı kapsamında;

  • Firmaların kendi ihracat departmanları ile beraber hedef pazarların belirlenmesi, firmaya ve ürüne özgü pazar belirleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve pazarların belirlenme sisteminin kurulması,
  • Firmanın ürünü/ürünleri bazında pazar analizlerinin yapılması ve sonraki süreçte bu araştırmaların firma tarafından güncellenmesi konusunda eğitim, yönlendirme ve danışmanlık verilmesi,
  • Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek rakip firmaların araştırılması ve belirlenmesi, bu firmaların hedef pazarlardaki müşterilerinin araştırılması ve rakip analizlerinin yapılması,
  • Bu çerçevede hedef pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi,
  • Pazara girişte hedeflenecek müşteri tipinin belirlenmesi (ithalatçı-bayii-toptancı veya perakendeci vb.) gibi çalışmalar yapılacaktır.

Son başvuru tarihine kadar aşağıda linki yer alan başvuru formunun doldurulup firma yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra ydo@karacadag.gov.tr adresine email yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yapacak Firmalarda Aranacak Kriterler:

  • Diyarbakır veya Şanlıurfa’da kayıtlı üretici firma olması zorunludur.
  • En az 10 kişi istihdam ediyor olması gerekmektedir.
  • İngilizce bilen en az 1 dış ticaret personeli istihdam ediyor olması gerekmektedir. Bir kişiden fazla dış ticaret personeli bulunan firmalara öncelik verilecektir.
  • İhracat miktarı düşük olan firmalara öncelik verilecektir.
  • Ayrıca başvuru sayısının fazla olması durumunda başvuru sırası da değerlendirme de dikkate alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2021


Başvuru Formu için tıklayınız.
İhracatı Geliştirme Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı
Duyurular
Duyurular