2022 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Sonuçları

7 Mart 2023 Salı 15:11
  • 2022 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Sonuçları

Ajansımız tarafından 2022 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak Teknik Destek Programı ilan edilmiştir. 2022 Yılı Teknik Destek Programı (Kasım-Aralık Dönemi) kapsamında Ajansımıza 7 (yedi) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 5 (beş) destek talebi başarılı olup Asil Listede, 2 (iki) destek talebi ise başarısız olup Elenen Listede yer almıştır.

Desteklenmesine karar verilen projenin Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren on iş günü içerisinde (21/03/2023 (Salı) tarihi, saat 18.00’e kadar) elektronik ortamda sözleşme imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılır. Bu süre zarfında, mücbir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine 10 (on) gün ilave süre tanınabilir.


Belirtilen süre içerisinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerekmektedir. Değerlendirme sonuçları veya sözleşme imzalanması ile ilgili olarak herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sürecin takip edilmesinin sorumluluğu başvuru sahibine ait olup süresi içinde başvurunun yapılmaması hak kaybına sebep olacaktır.

 

Asil Liste için tıklayınız.

Elenen Liste için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; verilecek desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 07.03.2023

 

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

2022 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-aralık Dönemi Sonuçları
Duyurular
Duyurular