Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemi Başvuru Sonuçları

9 Mart 2018 Cuma 11:19

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23’üncü Maddesi Gereği Alt Yüklenici Nezdinde Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemi Başvuru Sonuçları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesine eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin ve  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda, Ajansımız bünyesinde kurulan Tespit Komisyonu tarafından başvurular incelenmiştir.

Liste için tıklayınız.

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemi Başvuru Sonuçları
Duyurular
Duyurular