2018 Mali Destek Programları Sonuçlandı

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:37
  • 2018 Mali Destek Programları Sonuçlandı

Ajansımız tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen ve başvuruları 26 Mart 2018 tarihinde sona eren KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı; Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı; Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programına sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

AJANSIMIZLA SÖZLEŞME İMZALAYACAK BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebligat beklemeksizin 09/08/2018 (Perşembe) tarihi, saat 18.00’e kadar aşağıda Sözleşme Öncesi Bilgi Notları bölümünde yer alan belgeleri matbu olarak Ajansımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme davetleri, aşağıda yer alan belgelerin Ajansımıza sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı veya Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

Sözleşme imzalamaya gelmeden önce aşağıda linki verilen bilgi notunun incelenmesi ve ekinde belirtilen evrakların yukarıda belirtilen süre içerisinde Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme Öncesi Bilgi Notları ve Mali Kimlik Formu İçin:

Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı için tıklayınız.

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı için tıklayınız.

KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı için tıklayınız.

Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı için tıklayınız.

Mali Kimlik Formu için tıklayınız.

2018 Yılı Mali Destek Programları Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Projeler:

a) 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı

Birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısı ile yeniden değerlendirilerek, belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarını tamamlayıcı olarak; bu rotalar üzerinde insan hareketliliğinin ve yoksul kesimler öncelikli olmak üzere, ekonomik ve sosyal faydanın sağlanması amacıyla ilan edilen 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 24 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

b) 2018 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

TRC2 Bölgesindeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, Girişimcilik Merkezleri ile İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin ve Fuar Merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, AR-GE laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması amacıyla çıkılan 2018 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 22 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

c) 2018 Yılı KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı

TRC2 Bölgesindeki KOBİ’lerin kalite ve ihracat odaklı olarak, özellikle yenilikçi teknolojiler temelinde gelişmelerine katkı sunulması amacıyla çıkılan 2018 Yılı KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 97 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Yedek Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız.

d) 2018 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı

TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkılan 2018 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza toplamda 211 proje teklifi sunulmuştur. Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Asil Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Yedek Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Elenen Proje Teklifleri Listesi için tıklayınız

Proje hazırlayarak Ajansımıza başvuruda bulunanlara teşekkür eder; projelerin Bölgemiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

2018 Mali Destek Programları Sonuçlandı
Duyurular
Duyurular