Fizibilite Desteği 2. Dönem Sonuçları Açıklandı!

12 Aralık 2019 Perşembe 16:44
  • Fizibilite Desteği 2. Dönem Sonuçları Açıklandı!

Ajansımız tarafından 2019 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 01.08.2019 tarihinde Fizibilite Desteği Programı ilan edilmiştir.

06 Kasım – 29 Kasım 2019 döneminde Fizibilite Desteği Programı kapsamında 24 (yirmi dört) destek talebi Ajansımıza teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmıştır.

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda, 12 (on iki) destek talebi eşik değer olan 65 (altmış beş) ve üstü puan alarak başarılı olmuş ve Asil Listede yer almış, 12 (on iki) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listede yer almıştır.

Başarılı projelerle Destek sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilebilmesi için sonuçların Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin 15 (on beş) iş günü içerisinde (03/01/2019- Cuma günü, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.


Asil Liste
için tıklayınız.

Elenen Liste için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.


Fizibilite Desteği Programımıza başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; projelerin bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 12.12.2019


AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

Fizibilite Desteği 2. Dönem Sonuçları Açıklandı!
Duyurular
Duyurular