2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Değerlendirme Sonuçları

18 Aralık 2020 Cuma 11:17
  • 2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Değerlendirme Sonuçları

Ajansımız tarafından 2020 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2020 Yılı Teknik Destek Programı (Eylül-Ekim Dönemi) kapsamında Ajansımıza 42 (kırk iki) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 22 (yirmi iki) destek talebi başarılı olup Asil Listede20 (yirmi) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listede yer almıştır.

Desteklenmesine karar verilen projelerin Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren on iş günü içerisinde (04/01/2021 (Pazartesi) tarihi, saat 18.00’e kadar) elektronik ortamda sözleşme imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılır. Bu süre zarfında, mücbir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine 10 (on) iş günü ilave süre tanınabilir.

Belirtilen süre içerisinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerekmektedir.

 

Asil Liste için tıklayınız.

Elenen Listesi için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

 

Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; verilecek eğitimlerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 18.12.2020 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-ekim Dönemi Değerlendirme Sonuçları
Duyurular
Duyurular