TİM Odaklı İnoSuit Programı Firma ve Mentor Başvurusu

16 Temmuz 2021 Cuma 15:40

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Kasım 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programı, ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle artırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde inovasyon yönetimi ile üniversite-sanayi işbirliği konularında yetkileri bulunan üniversite ve akademisyenler ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalar eşleştirilmiş olup eşleştirilen firmaların kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel çalışma ile bütünleşerek başarılı kazanımlar elde edilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda 1 Eylül 2021 tarihinde 2. döneminin başlaması planlanan programın firma ve mentor başvuruları devam etmekte olup, son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir.

2016 yılından bu yana devam etmekte olan İnoSuit programı yeniden programlanarak TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarı %25’ten %50’ye yükseltilmiş olup, İnoSuit programı ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine uygun olarak yapısı İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan “Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırılmıştır.

Başvurular online olup aşağıda yer alan web-sitesi adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca daha kapsamlı bilgi almak ve başvuruya ilişkin detaylara ulaşmak için internet sitesi üzerinde erişim sağlayabilirsiniz.

https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino
Tim Odaklı İnosuit Programı Firma ve Mentor Başvurusu
Duyurular
Duyurular