2022 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı

16 Mart 2022 Çarşamba 14:06
  • 2022 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalar ile kalkınma ajansları için 2022 yılı teması olarak belirlenen Genç İstihdamı temasına katkı sunacak eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılından itibaren Ajansların yürüttüğü çalışmaların bölge ölçeğinde uzun vadeye yayılması, sistemli yürütülmesi ve çıktı odaklı olmasını teminen Sonuç Odaklı Programlama yaklaşımını geliştirmiş ve Ajanslar tarafından uygulanması amacıyla gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu çerçevede Ajansımız tarafından üç adet Sonuç Odaklı Program (SOP) geliştirilmiştir. Bunlar Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı, Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı ve Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı’dır. Sonuç Odaklı Programların dışında kalan, ancak bölgesel kalkınma konusunda bir potansiyel sunan diğer konular ise Yerel Kalkınma Fırsatları (YKF) başlığı altında ele alınmıştır. Bu teknik destek programı kapsamında yapılacak başvurularda SOP’ların ve YKF’nin işaret ettiği öncelikler gözetilerek ilgili referans kodlu programa başvuru yapılmalıdır.

Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı ile TRC2 Bölgesinde stratejik imalat sanayi sektörlerine odaklanarak istihdamın ve katma değerin artırılması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlandırılmasını amaçlanmaktadır.

Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı ile Bölge illerinde beşerî sermayenin güçlendirilmesi suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı ile Bölgemizin stratejik sektörleri arasında yer alan, hızlı büyüme potansiyeline sahip, aynı zamanda hızlı istihdam artışı sağlayabilecek turizmin bölgesel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Yerel Kalkınma Fırsatları ile SOP’lar dışında kalan ancak bölgesel kalkınma açısından büyük bir önem arz eden, bölgenin içsel potansiyelini harekete geçirici, bölgesel rekabetçiliği geliştirebilecek projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

2022 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.
2022 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı
Duyurular
Duyurular