Devlet Malzeme Ofisi Cazibe Merkezleri Kataloğuna Başvurular 13.02.2017’den İtibaren Başlamıştır

21 Eylül 2017 Perşembe 13:48

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun "Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı" başlıklı Ek Madde 9’una göre, mal alımlarının bölgesel kalkınmanın sağlanmasını teşvik edebilmesi amacıyla Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının Cazibe Merkezleri Programlarının uygulanacağı illerde üretim yapan (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van) firmalardan temin edilmesinin desteklenebilmesi için Cazibe Merkezleri Kataloğu uygulamasını 13.02.2017 tarihi itibariyle başlatmış bulunmaktadır.

Yapılan düzenlemelerle birlikte Cazibe Merkezleri Kataloğuna dâhil olacak firmalara kataloğa başvuru aşamasında bir takım kolaylıklar getirilmesinin yanı sıra kataloğa daha uygun koşullarla yer almaları sağlanmış ve firmaların ülke genelindeki veya imkânlarına göre kendileri tarafından belirlenebilecek illerdeki kamu kurumlarına satış yapabilme imkânı getirilmiştir.

Başvurular Genel Müdürlüğümüz (Katalog Daire Başkanlığı) ve ilgili bölge müdürlüklerimiz/irtibat bürolarımıza yapılabilecektir.
Devlet Malzeme Ofisi Cazibe Merkezleri Kataloğuna Başvurular 13.02.2017’den İtibaren Başlamıştır
Duyurular
Duyurular