Sözlü Yarışma Sınav Sonucu Duyurusu

20 Nisan 2021 Salı 15:35
  • Sözlü Yarışma Sınav Sonucu Duyurusu

Karacadağ Kalkınma Ajansının "Uzman Personel" ihtiyacının karşılanması amacıyla 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda 25 Ocak 2021 tarihinde yapılan sözlü yarışma sınavında (mülakat) toplam 3 (üç) aday başarılı olmuştur.

Sözlü Yarışma Sınav Sonucu Duyurusu
Duyurular
Duyurular