Ajansımız Aylık Uzaktan Proje Hazırlama Eğitimlerine (PCM) Devam Ediyor

8 Mart 2021 Pazartesi 17:52
  • Ajansımız Aylık Uzaktan Proje Hazırlama Eğitimlerine (PCM) Devam Ediyor

Ajansımızın bölgemizdeki potansiyel girişimci, STK, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında 15-18 Mart 2021 tarihleri arasında Online Proje Hazırlama (PCM) eğitimi verilecektir.

4 gün sürecek eğitimde Proje, Program, Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi, PEST, SWOT, Sorun, Hedef, Strateji ve Paydaş Analizleri, Planlama, Faaliyet Planı, İş Paketleri, Gantt Şeması, Proje Ekibi, Sorumluluk Atanması, Risklerin Belirlenmesi Analizi ve Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Başvuru Formu, Bütçe ve Özgeçmişlerin KAYS üzerinden doldurulması konuları teorik ve uygulamalı olarak aktarılacaktır.


Bu kapsamda kısıtlı sayıda kişi için uzaktan eğitim planlanmış olup, kontenjan dolduğunda sistem başvuruya kapatılacaktır.

Kayıt için lütfen tıklayınız (Kontenjan dolmuştur. İlginiz için teşekkürler.)

Ajansımız Aylık Uzaktan Proje Hazırlama Eğitimlerine ( Pcm ) Devam Ediyor
Duyurular
Duyurular